domenica 16 aprile 2017

Buona Pasqua


A DUMINICA I PASQUA I SCANDALISI NESCIANU PRIESTU TUTTI BEDDRI VISTUTU FANU U GIRU I DU PAISI A FARI L'AGURII A CHISSU E DA CHIDDRU, PUA VANA RA MISSA CA DDRA A GENTI E' DASSA' SI FANU VIDIRI TUTTI CUNTIENTI. DOPPA A MISSA ASPETTANU FORA PI BIDIRI SANU FATTU LAGURII A TUTTI E SANCUNI NDI MANCA SABBICINANU CU RA MANU STANCA. DOPPU TUTTI SI SALUTI, PUA VANU A RA CASA, E SI MINTANU SIDUTI, A TAVULA E' PARATA. U PRANZU I DA FESTA PRONTU PIDESSIRI MANCIATU, PASTA CHINA CURI PURPETTICHHI, SAZIZZU, OVA VUDDRUTI, PRUOVULA E PASTA ZITA RUTTA A MANU,PI SICUNDU AGNIEDDRU CU PATATI A RU FURNU, CIPUDDRUZZI FRIUTI E BELLI VRUSCENTI, ALIVI SCACCIATI, PIPI SALATI E PUMADUORI, OI CHI DADDURA CHI LINCHIA RU PAISI, E PUA U VINU RUSSU PAISANU CHIRU NUOVU, ACCUSSI I SCANDALISI FESTEGGIANU A PASQUA MANCIANDU E VIVIENDU CHIANU CHIANU, E SAZANU I DA TAVULA QUANDU E' SCURATU NESCIANU A SI FARI NA PASSIATA PPI DIGIRIRI E VENTIARI , PICCHI' U VINU L'HA NCAZZUNITI E SU BUONU SULU PI SI CURCARI.

Dottor Antonio Scaramuzzino su Facebook a Pasqua 2015


Interno della Chiesa della Difesa di Scandale